Ausverkauft

Pokemon Shiny Crobat V Box

Pokemon Shiny Crobat V Box

6 x Pokemon Shiny Star V Booster (Japanisch)
1 x Crobat V Promo Karte Japanisch
6 x Promo Energy Basic Karte
2 x Promo Energy Karte
1 x Karten Box