Pokemon Zamazenta V 330/190 Shiny Star V Japanisch AOG

Pokemon Zamazenta V 330/190 Shiny Star V Japanisch AOG

Enthält: 1x Zamazenta V Karte aus dem Japanischen Set Shiny Star V , im AOG Case und bewertet mit:

  • Bewertung 9,5
  • GEM Mint
  • 2021000570 Verification Code von AOG
  • Pokemon Zamazenta V